Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Lê Ngọc Hoàng Huy

Sân Vận động Thiên Trường ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Sân vận động Thiên Trường là một trung tâm giải trí và thể thao hàng đầu của Việt Nam. Nằm ở trung tâm thành phố Nam Định, sân vận động này có khả năng chứa đến 30.000 chỗ ngồi khi kín sân. Nó được xây dựng năm 2008 và đã chứng kiến nhiều trận đấu của cả hai giới tính, bao gồm cả các giải đấu quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, nó cũng là nơi tổ chức các sự kiện âm nhạc và đặc biệt là các sự kiện thể thao. Sân vận động Thiên Trường cung cấp những trải nghiệm tuyệt vời cho khán giả và luôn là điểm đến hàng đầu của thành phố Nam Định.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer