Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 2
Bùi Thị Thoa

đền Cô Bơ ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Đền cô Bơ là một bảo tàng lịch sử quý giá của Việt Nam, hiện nằm ở xã Hàn Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa. Đây là một ngôi đền của những lời cảm ơn của con người với thiên nhiên, và gần ngã ba Bông bến Đò Lèn. Sau khi bị quân Nhật tàn phá vào những năm 1940, ngôi đền đã được tôn tạo lại, hướng đến việc bảo tồn và bảo vệ những gì đền cô Bơ đã mang lại cho nhân loại. Đền cô Bơ là một môi trường lý tưởng để thực hiện các nghiên cứu về lịch sử, văn hóa và các vấn đề xã hội. Ngôi đền cũng là một điểm đến lý tưởng cho các du khách và những ai thích khám phá những di tích lịch sử của Việt Nam.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer