Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Võ Thị Ánh Vi

Em Biết Gì Về Mai Thúc Loan ?

Câu trả lời hay
1

Mai Thúc Loan từng được ghi lại trong sách Việt sử tiêu án như là một người làng Hương Lãm, huyện Nam Đường, nay là thị trấn Nam Đàn của tỉnh Nghệ An. Anh ta là một người dân lập đền thờ ông ở thôn chợ Sa Nam. Từ đó, ông đã phổ biến tín ngưỡng đức thần trong vùng đồng bằng sông Hồng. Mai Thúc Loan cũng được biết đến với những nhận xét cao về sự công bằng của ông. Nhưng nổi tiếng nhất là sự nhiệt huyết của ông trong việc phổ biến tín ngưỡng đức thần trong vùng đồng bằng sông Hồng. Sự nhiệt huyết và hết sức kính trọng đối với những giá trị đức thần của ông đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân vùng địa phương.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer