Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 8
Đặng Hà Lê

Gà Vào Nhà Là điềm Gì ?

Câu trả lời hay
8

Trong phong thủy, gà được xem như một biểu tượng của sự may mắn, giàu sang và sung túc. Nếu gà đến nhà của bạn, bạn không cần quá lo lắng, vì đây là điềm cảnh báo rằng bạn sắp đón nhận những may mắn và thành công trong tương lai. Gà cũng có thể nhắc nhở bạn để sống trong sự bình yên và hạnh phúc, vì hạnh phúc thực sự là sự may mắn lớn nhất trên đời. Bạn cũng cần nhớ rằng sự nghiêm túc trong việc đạt được thành công cũng rất quan trọng. Gà là biểu tượng của sự thành công, nhưng những gì bạn cần làm là không ngừng cố gắng và luôn đề cao những giá trị quan trọng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer