Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 11
Nguyễn Thị Ngọc Lan

Gai Nhú Sinh Dục Là Gì ?

Câu trả lời hay
11

Gai sinh dục là một trạng thái thường gặp ở mọi độ tuổi. Nó là một biểu hiện của cơ thể của một người, đồng thời cũng là một dấu hiệu của sự dịu dàng và củng cố. Gai sinh dục xuất hiện khi các tế bào gai phát triển đột ngột trên bề mặt da, tạo thành các mụn nhỏ li ti, hoặc mụn lớn hơn gọi là “nhú” hay “gai”. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nghiên cứu chứng minh được cơ chế gây ra bệnh gai sinh dục.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer