Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 11
Bùi Khánh Việt

Giản Hạ Thủy Là Gì ?

Câu trả lời hay
11

Giản Hạ Thủy là một dạng nước nổi thủy vốn được thấy rất phổ biến trong thế giới. Nước thủy này thường được thu gọn, ít ỏi ngấm xuống lòng đất, tiềm ẩn trong đất. Đây là một mạch nước ngầm được xem là một tế bào hữu ích trong các khu vực cận núi. Nó có thể được tìm thấy trong các đồng bằng, bờ biển và các huyện núi. Với những nguồn nước sâu hơn, nó có thể thể hiện một vật liệu cứng, thích hợp cho các dự án lưu vực. Nó cũng là nguồn nước dồi dào để cung cấp nước cho dân cư. Giản Hạ Thủy là một tế bào cực kỳ quan trọng trong môi trường và đời sống.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer