Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Ung Thái Nguyên

Hãy Cho Biết Giâm Cành Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Giâm cành là một nghệ thuật trong làm đẹp cây cối. Nó đòi hỏi người thực hiện phải có sự tinh tế trong cắt một đoạn cành có đủ mắt đủ chồi để cắm xuống đất ẩm, tạo nên những hình dáng quyến rũ. Để thực hiện được công tác này, bạn cần phải nắm được một số kỹ năng cơ bản, đó có thể là cách làm việc với cây cối, cách cắt cành, cách chọn cành phù hợp và cách giữ gìn cây sau khi hoàn thành. Để học cách giâm cành, bạn có thể tìm kiếm những video về chủ đề này trên YouTube. Các video khá chi tiết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về kỹ thuật giâm cành và làm các công việc thực tế một cách chính xác.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer