Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Huỳnh Ngọc Trí

Khi Chuyển Tiền Cần Những Thông Tin Gì Vietcombank ?

Câu trả lời hay
1

Chuyển tiền qua mạng bằng thẻ ATM đã trở thành một việc rất dễ dàng và tiện lợi. Để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản ATM của mình, bạn làm theo các bước sau: Bước 1: Đăng nhập vào trang web của ngân hàng của bạn bằng tên đăng nhập, mật khẩu và điền mã xác nhận. Bước 2: Ngay giao diện tài khoản của mình bạn vào mục “Chuyển tiền cùng ngân hàng” rồi điền đầy đủ các thông tin của người thụ hưởng như họ tên, số tài khoản, số tiền rồi bấm “Xác nhận”. Bước 3: Sau khi xác nhận thành công, số tiền đã chuyển sẽ được ghi nhận trong lịch sử giao dịch của bạn. Thật tuyệt vời đúng không nào!

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer