Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 33
Nguyen Hai Oanh

Lá Gói Bánh Chưng Là Lá Gì ?

Câu trả lời hay
33

Bánh chưng là món ăn truyền thống của Việt Nam được làm từ gạo lức, đậu xanh, và một số nguyên liệu khác. Một cặp bánh chưng được bao bọc trong lá dong sẵn sàng để hấp. Bánh chưng là món ăn quen thuộc và nổi tiếng đến rộng rãi trong những cộng đồng Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nó cũng được sử dụng như một phần của những bữa tiệc lớn trong một số dịp trọng đại. Bánh chưng là món ăn hấp dẫn của Việt Nam và liên quan đến nhiều truyền thống và ý nghĩa.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer