Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 9
Bùi Khánh Việt

Lo Bò Trắng Răng Là Gì ?

Câu trả lời hay
9

Thành ngữ “lo bò trắng răng” được ra đời để mô tả những người có xu hướng lo lắng vu vơ, và lo lắng những chuyện không đáng phải lo. Lo bò trắng răng thường còn được gọi là “anxious worriers”. Lo bò trắng răng không phải là một bệnh vật lý, nhưng nếu một người đang lo quá mức thì có thể gây ra rất nhiều trở ngại trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, nếu bạn hay lo lắng, hãy tìm hiểu những cách để giảm điều đó, chẳng hạn như thông qua việc tập thể dục, đọc sách, hay làm những việc linh hoạt thể hiện sự sống của bạn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer