Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Bảo

Thời đại 4.0 Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Trước khi cuộc cách mạng công nghệ 4.0, còn gọi là Thời Đại 4.0, diễn ra tại hầu hết các nước phát triển trên thế giới, công nghệ đã được sử dụng rộng rãi để cải thiện hiệu quả của các quá trình sản xuất, cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, những điều thực sự đột phá và có khả năng làm thay đổi hầu hết mọi thứ đã diễn ra khi công nghệ liên quan đến tính toán, machine learning và internet được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực. 4.0 đang làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và cảm nhận thế giới. Các công nghệ như robot, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain đang khẳng định họ có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách đáng kinh ngạc.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer