Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 4
Hồ Văn Thịnh

Mắt Biết Cười Là Gì ?

Câu trả lời hay
4

Đôi mắt cười là một trong những điểm nhấn tuyệt đẹp của một con người. Những người mang đôi mắt cười thường có kích thước mắt trung bình, đầu mắt tròn, thấp hơn đuôi mắt và khá dài, hơi xếch lên. Khi cười sẽ tạo thành đường cong như vầng trăng khuyết, làm cho những nụ cười của bạn trở nên rạng rỡ hơn. Đôi mắt cười là biểu tượng của hạnh phúc và sự tươi vui. Chúng cũng có thể là cử chỉ của sự thành thật, bởi vì những người có đôi mắt cười thường không thể giả dối.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer