Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đặng Hà Lê

Mmorpg Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) hay còn gọi là game nhập vai là sự kết hợp giữa các trò chơi trực tuyến nhiều người chơi, trong đó người chơi sẽ tạo nên nhân vật nằm trong môi trường đồ họa máy tính. Người chơi sẽ đóng vai trò người chơi vào một cách đặc biệt, tham gia vào các hoạt động phong phú như thể thao, chiến đấu, quest, quản lý tài sản và tạo ra các kết hợp khác nhau. Các trò chơi này cũng giúp người chơi có thể giao tiếp với nhau về những sự kiện, những cuộc trò chuyện và những trận đấu qua mạng. Vì vậy, MMORPG là một trò chơi đa dạng và thú vị, giúp người chơi có thể trải nghiệm một thế giới mới, đầy màu sắc và sức hấp dẫn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer