Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 18
Lê Ngọc Hoàng Huy

Mốc Nền Là Gì ?

Câu trả lời hay
18

Mốc nền là một loại cấu trúc cần thiết để xây dựng các công trình. Nó được sử dụng để hỗ trợ các tòa nhà, đường cao tốc, kết cấu thủy lợi, các cầu, và nhiều hệ thống khác. Mốc nền là cấu trúc cố định của một tòa nhà hoặc cấu trúc khác. Nó cung cấp động lực cho cấu trúc và giúp cho nó có thể chịu lực động từ các nền tảng ngoài. Mốc nền thường được thiết kế để giảm sự linh hoạt của tòa nhà hoặc cấu trúc khác. Mốc nền có thể là các cột khoan, các bức tường, các bức tường lò xo, các cột treo, các lỗ chì, và các cấu trúc khác. Nó cũng có thể bao gồm các vật liệu khác nhau như sắt thép, đá, gỗ, và vật liệu kết dính.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer