Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 84
Đạt Thành

Não Cá Vàng Là Gì ?

Câu trả lời hay
84

“Não cá vàng” là một cụm từ thông dụng trong ngôn ngữ hằng ngày của người Việt Nam dùng để chỉ những người bị đãng trí, có trí nhớ ngắn hạn, hay quên do có thói quen không tốt. Nhưng nó không hẳn là một bệnh lý mà chỉ là một tình trạng tạm thời. Có nhiều nguyên nhân khác nhau có thể dẫn đến tình trạng “não cá vàng”, bao gồm cả stres, suy nhược, không đủ giấc ngủ, hay sử dụng thuốc lá, rượu bia quá nhiều. Có thể thay đổi các thói quen không tốt này để giúp ngăn chặn tình trạng “não cá vàng” trong tương lai.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer