Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trần Thị Hằng

Nên Mang Những Gì Khi đi Máy Bay ?

Câu trả lời hay
1

Mỗi khi chuẩn bị đi du lịch bằng máy bay, các bạn cần phải xem xét những thứ có thể mang theo. Những thứ bạn có thể mang theo bao gồm: quần áo, giày dép, điện thoại, laptop, máy ảnh, đồ ăn khô hoặc đồ ăn có chứa rất ít nước, nước uống đóng chai nhỏ, thú cưng (tùy theo quy định của mỗi hãng bay). Ngoài ra, bạn cũng nên tìm hiểu về quy định hành lý của hãng bay trước khi bạn đi. Những quy định này sẽ giúp bạn tránh trường hợp bị từ chối vào máy bay.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer