Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Hồng Nhung

Nước Nào Nhiều đảo Nhất Thế Giới ?

Câu trả lời hay
1

Thụy Điển là nơi có nhiều hòn đảo nhất trên thế giới, với 267.570 hòn đảo được tìm thấy theo World Atlas. Trong đó, có 1.000 hòn đảo được lựa chọn để người dân có thể sống. Người dân Thụy Điển cũng được phép tiếp cận 24.000 hòn đảo khác để tham gia các hoạt động thực hiện tìm kiếm thức ăn, hái quả, với điều kiện phải tôn trọng môi trường tự nhiên và tài sản tư nhân. Thụy Điển là một địa điểm đẹp và thú vị để khám phá, tận hưởng và hóa giải những bí ẩn về những hòn đảo lớn và nhỏ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer