Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Lít Nguyễn Văn Lít

Oggy được Sản Xuất ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch là một bộ phim hoạt hình đến từ Pháp. Nó đã được phát sóng trên toàn thế giới và đã trở thành một trong những bộ phim hoạt hình phổ biến nhất. Bộ phim nói về cuộc sống của Oggy, một mèo bị đe dọa bởi những con gián tinh nghịch. Bộ phim cũng bao gồm các nhân vật khác như Jack, Joey và Dee Dee. Những con gián tinh nghịch đã cố gắng phá hủy cuộc sống của Oggy bằng mọi cách. Những con gián tinh nghịch cũng được phát hành trên một loạt các sản phẩm khác nhau, bao gồm trò chơi điện tử, sách và quà lưu niệm.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer