Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Hồ Văn Thịnh

Xương Bánh Chè Nằm ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Xương bánh chè là một trong những phần của hệ thống duỗi đầu gối, nó che chở mặt trước của khớp gối. Nó được làm từ xương, hiện đang được sử dụng rất phổ biến trong các loại giày để bảo vệ khớp gối của người dùng. Xương bánh chè có thể giúp giảm các nhịp độ, đồng thời cũng có thể giúp bạn giữ cho khớp gối của bạn ở trong một vị trí tốt hơn. Xương bánh chè cũng có thể giúp cải thiện độ bền của giày, giúp bạn sử dụng giày của bạn dài hơn và tốt hơn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer