Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 23
Phạm Nhật Phương

Tại Sao Bearbrick Lại đắt ?

Câu trả lời hay
23

Bearbrick được coi là một đồ có giá đắt đỏ vì nó là một biểu tượng của những chú gấu với giá trị lớn. Bearbrick cung cấp cho người sở hữu của nó một cảm giác sang trọng và đẳng cấp, tương tự như những mẫu đồng hồm túi xách cao cấp như Chanel, Rolex… Bearbrick là một thương hiệu nổi tiếng và luôn được ưa chuộng bởi những người yêu thích chú gấu.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer