Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 48
Nguyễn Hồng Nhung

Tại Sao Lại Có Nốt Ruồi ?

Câu trả lời hay
48

Nốt ruồi là một hiện tượng thường gặp và có thể xuất hiện trên da của bất cứ ai. Nốt ruồi xuất hiện khi các yếu tố như ánh nắng, sự chuyển đổi của tuổi, lãnh hướng, loại da, hoạt động, nhu cầu dinh dưỡng, chất lượng giấc ngủ và các nền tảng sinh học khác tập trung làm cho da của bạn tăng sắc tố. Nốt ruồi thường xuất hiện trên da của bạn khi bạn còn nhỏ, nhưng cũng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể. Để giảm nốt ruồi, người ta thường giữ lối sống hợp lý, chỉ sử dụng sản phẩm chăm sóc da chất lượng tốt và tránh ánh nắng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer