Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Bích Na

Tại Sao điều Hòa Bị Chảy Nước ở Cục Nóng ?

Câu trả lời hay
1

Để giảm tình trạng khô ráo trong các phòng, các máy lạnh được sử dụng để làm mát không khí. Trong quá trình hoạt động, nhiệt độ bên trong phòng sụt giảm và độ ẩm bên trong căn phòng sẽ được tách khỏi không khí, rơi xuống dàn lạnh, nhỏ vào máng hứng nước và hình thành các dòng chảy diễn ra bên trong đường ống thoát nước. Nhưng nếu một nỗi lỗi xảy ra, đó là khi ống thoát nước bị vỡ, sẽ dẫn đến tình trạng cục nóng bị chảy nước. Điều này có thể làm hỏng cả máy lạnh và gây thiệt hại cho các thiết bị đối tượng. Vì vậy, thay vì thực hiện sửa chữa độc lập, người dùng cần phải hỏi ý kiến của chuyên gia để đề phòng và đảm bảo an toàn cho máy lạnh.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer