Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
ĐỔ VĂN THÁI

Tại Sao Gọi Là Maybach ?

Câu trả lời hay
1

Wilhelm Maybach là một trong những kỹ sư động cơ đầu tiên của Đức. Ông sinh ra tại Heilbronn vào năm 1846, mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn 10 tuổi. Tên của ông đã được ghi nhớ bởi cái tên Maybach đặt cho thương hiệu ô tô đắt tiền của Đức. Maybach đã có những thành tựu lớn trong công nghiệp động cơ, bao gồm các động cơ Daimler, các máy phát điện và nhiều loại xe tải khác. Ông cũng là một nhà phát triển sử dụng nhiệt độ cao để tăng cường hiệu suất của các động cơ. Maybach đã qua đời vào năm 1929, nhưng tên của ông vẫn được ghi nhớ với những sản phẩm sang trọng của hãng ô tô của mình.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer