Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 56
Quỳnh Trần

Tại Sao Hay Quên Lại Gọi Là Não Cá Vàng ?

Câu trả lời hay
56

Não cá vàng là cụm từ thường dùng để chỉ những người bị đãng trí, có trí nhớ ngắn hạn, hay quên. Nó không phải là bệnh lý mà chỉ là chứng hay quên do người mắc “não cá vàng” đã duy trì những thói quen không tốt nên dẫn đến tình trạng bị mất trí nhớ tạm thời. Những người bị não cá vàng thường bị hụt hơi ý thức và trí nhớ, không thể tập trung hay nhớ lại thông tin trong vòng một thời gian ngắn. Ngoài ra, họ còn có thể bị thiếu sự quan tâm, tự ý hành động không thông minh hay không để ý đến những nguy cơ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer