Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 14
Vũ Xuân Hoàng

Tại Sao Người Ta Phải Sục Khí Vào Trong Nước ở Bể Cá ?

Câu trả lời hay
14

Việc bơm khí vào bể cá còn giúp làm giảm mức độ ô nhiễm không khí trong bể cá, đặc biệt là trong các bể nuôi cá cảnh. Khi cá thở hô hấp, họ sẽ tạo ra nhiều khí CO2 và nồng độ oxy trong bể cá sẽ giảm dần. Việc sục khí vào bể cá giúp cung cấp thêm lượng không khí mới và giúp đỡ sự khó khăn cho việc hô hấp của cá.

Tuy nhiên, việc sục khí vào bể cá cũng có một số hạn chế. Ví dụ, nếu bơm khí vào bể quá nhiều hoặc không đều đặn, có thể gây ra sự không đồng bộ trong việc hô hấp của cá và gây ra stress cho chúng. Việc sục khí vào bể cá cũng cần phải đi kèm với việc chăm sóc và vệ sinh bể cá thường xuyên để giúp cá sống

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer