Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Tại Sao Thứ 6 Ngày 13 Lại Xui ?

Câu trả lời hay
1

Thứ Sáu được xem là ngày có nhiều sự kiện lịch sử. Trong thứ Sáu, Chúa Jesus đã bị hành hình, Adam và Eva bị trục xuất khỏi vườn của Êden, và bị đánh bại bởi trận đánh Canaan. Ngày Thứ Sáu đã trở thành một ngày xui xẻo tại một số quốc gia, và cũng có những ngày nghỉ trong một số tôn giáo. Những sự kiện của Thứ Sáu có thể khiến ta nghĩ lại về những sự kiện lịch sử của chúng ta. Ngoài ra, Thứ Sáu cũng được coi là ngày phù hợp để ngồi với bạn bè và gia đình, và cũng có thể là ngày để tận hưởng những gì bạn đang làm hoặc đi về những nơi mà bạn thích. Thứ Sáu là một ngày có nhiều cơ hội để tận hưởng và làm những việc tốt để tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer