Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đoàn Thị Diễm My

Tại Sao Tiếng Anh Là Tiếng Quốc Tế ?

Câu trả lời hay
1

Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ du lịch phổ biến nhất hiện nay. Những nước nói tiếng Anh là những nơi có hệ thống và trải nghiệm du lịch tuyệt vời nhất trên thế giới. Với sự phát triển của các hãng hàng không, người dân của những nước này đã có khả năng đi du lịch nhiều hơn bao giờ hết. Số lượng người có kỳ nghỉ lễ ở nước ngoài từ những nước nói tiếng Anh đã tăng một cách đáng kể trong những năm gần đây. Họ đã được tham gia vào các chương trình du lịch kỳ lạ, để khám phá những địa điểm thú vị ở các nước khác. Đây là một lý do rất lớn để nói rằng, tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ du lịch quan trọng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer