Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Hoanh

Thiếu Nhi The Giới Liên Hoan Ai Sáng Tác ?

Câu trả lời hay
1

Bài hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước là một trong những bài hát thiếu nhi hay nhất của Việt Nam. Bài hát này đã được nhận được sự chú ý và ủng hộ rất lớn từ phía cộng đồng thiếu nhi và người trưởng thành. Những lời bài hát này cung cấp cho các thiếu nhi một cảm hứng và động lực để thực hiện những điều tốt đẹp và làm những điều tốt đẹp cho thế giới. Bài hát này khuyên các thiếu nhi hãy cùng nhau hợp tác và chia sẻ những thứ tốt đẹp với nhau. Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan cũng giúp các thiếu nhi hiểu rằng thế giới là nơi của họ, một nơi họ có thể hành động tích cực và làm điều tốt đẹp để giúp khối cộng đồng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer