Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đặng Hà Lê

Tuyệt Tình Cốc ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Địa danh nổi tiếng Trường Yên đã từng được xem là một trong những thành phố lớn nhất của Đông Kinh Hoa Lư. Nằm ở thị xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình, nó nằm trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư và tiếp giáp với thành Đông của kinh đô Hoa Lư xưa. Trường Yên là một địa danh lịch sử quan trọng với nhiều công trình kiến trúc độc đáo. Trong các công trình kiến trúc được xem xét là những công trình lịch sử nổi tiếng nhất của Trường Yên là Tượng đài Hoa Lư, Diên Hồng, Phủ Cổ Hoa Lư, Vườn Thuỷ Tiên, Hồ Văn Húc, Tháp Trấn Quảng, Tháp Vân Trụ và Tháp Thanh Tâm. Các công trình này đều là những tài liệu lịch sử quan trọng giúp ánh sáng về hành trình phát triển của Hoa Lư.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer