Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Tấn Đạt

Chất đạm Có ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Chất đạm có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, bao gồm cá, thịt, rau củ, hạt, nấm, đậu, và các loại hạt đậu nhỏ. Nó cũng có thể được tìm thấy trong các sản phẩm được chế biến như bánh mì, bánh quy, bánh bao, và các loại thức ăn nhanh. Ngoài ra, chất đạm cũng có thể được tìm thấy trong các sản phẩm được chế biến như sữa, kem, và các loại thức uống.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer