Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Hoanh

Vì Sao Công Nương Diana Ly Hôn ?

Câu trả lời hay
1

Cuộc phỏng vấn của Panorama của Công nương Diana và Thái tử Charles là một sự kiện đáng nhớ trong lịch sử. Tổ chức vào năm 1995, một năm trước khi hai người đã ly hôn năm 1996, nó đã trở thành một trong những tập phim phỏng vấn từng được xem nhiều nhất. Nó đã tạo ra một sự hiểu biết sâu sắc hơn về trải nghiệm của Diana và Charles trong quãng thời gian họ đã cùng nhau. Công nương Diana và Thái tử Charles đã đưa ra một bức tranh tuyệt vời về cuộc đời của họ và động lực để ly hôn. Phỏng vấn đã trở thành một tài liệu quan trọng của lịch sử và đã thúc đẩy cuộc tranh cãi về một số vấn đề quan trọng trong cuộc hôn nhân của hai người.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer