Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 3
Phạm Nhật Phương

Vì Sao Annabelle Bị ám ?

Câu trả lời hay
3

Những ngày sau, Annabelle – búp bê bị quỷ ám – nổi lên như một cơn bão, trở nên hung hãn hơn. Không ngờ, nó bất ngờ tấn công bạn trai của Donna. Không chỉ gây sự sợ hãi trong lòng họ, Annabelle còn cào hẳn vào Donna và bạn trai của cô. Không chỉ đau đớn Donna, điều này cũng gây nên sự sợ hãi và lo lắng không nhỏ trong lòng họ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer