Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Vss Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

VSS (tiếng Nga:Винтовка Снайперская Специальная, Vintovka Snayperskaya Spetsialnaya, tạm dịch: Súng trường bắn tỉa đặc biệt) cũng được gọi là Vintorez là một loại súng trường tối tân của Nga, được thiết kế bởi ông Vladimir Simonov vào năm 1987. Nó được sử dụng chủ yếu bởi lực lượng vũ trang và bảo vệ Nga. Nó được thiết kế để phá hủy mục tiêu khỏi xa trong một phạm vi từ 300 đến 1000 mét, bằng cách sử dụng đạn 9x39mm. Súng VSS được trang bị với một loại đạn thường và một loại đạn đặc biệt để đáp ứng nhu cầu bắn tỉa phức tạp. VSS có những đặc điểm đặc biệt như cân nặng nhẹ, thân súng hạn chế, khả năng bắn tỉa từ xa, độ bền cao và hiệu suất tốt. Nó được sử dụng rộng rãi trong các lực lượng quân đội và bảo vệ Nga và các nước khác.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer