Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Hoanh

ý Nghĩa Của Lòng Biết ơn Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Lòng biết ơn là việc đánh giá cao những giá trị, những thứ mà mình có bao gồm cả những giá trị về vật chất và tinh thần. Lòng biết ơn được hiểu nôm na là việc cảm thấy vui vẻ và biết ơn những gì mình đã có. Người ta nên biết ơn những điều tốt đẹp, những điều quan trọng trong cuộc sống mà họ đã có. Lòng biết ơn có thể giúp chúng ta đạt được hạnh phúc và bình an, đồng thời khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Nó cũng giúp chúng ta duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh và tạo nên một môi trường sống lý tưởng hơn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer