Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nghiêm Thị Thùy Vinh

Bánh Pía đặc Sản ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Những ai đã từng thưởng thức món bánh pía sẽ nhận ra rằng nó là một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng. Bánh pía ngày xưa được làm từ các nguyên liệu cơ bản, bao gồm bột mì da mỏng, in chữ lên mặt trên, và nhân từ đậu xanh hoặc mỡ heo. Từ thời đó, bánh pía đã trở thành món ăn nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer