Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Vũ Xuân Hoàng

Luộc Gà Cúng Bao Nhiêu Phút ?

Câu trả lời hay
1

Luộc gà đúng chuẩn có nghĩa là bạn phải để nồi gà sôi trên bếp khoảng 10-15 phút. Nói cách khác, bạn phải để nồi gà sôi trên bếp từ 10-15 phút sau khi tắt lửa. Điều này giúp cho gà khô ráo mềm mại và chín để bạn có thể thưởng thức món ăn ngon nhất. 5 phút sau khi tắt lửa sẽ là thời gian ủ chín để bạn có thể an tâm khi ăn món gà luộc này.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer