Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Biết Tiếng Nhật Có Lợi Gì ?

Câu trả lời hay
1

Nếu bạn đang nghĩ về việc tự xây dựng tương lai, hãy nghĩ về các cơ hội lựa chọn công việc. Ngoài các cơ hội việc làm ở nước ngoài, bạn có thể tận dụng cơ hội đi xuất khẩu lao động, đi du học tại Nhật Bản, mở rộng mối quan hệ của bạn và tự tin hơn trong việc tìm kiếm công việc. Học tiếng Nhật cũng là một phần của các cơ hội này. Tiếng Nhật là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực công nghệ, kinh tế và quản trị. Nếu bạn đã có một cơ sở vững chắc về ngôn ngữ, bạn sẽ dễ dàng hiểu rõ người Nhật nói gì, biết được cách thức làm việc của họ và có thể tiếp nhận đúng công việc được giao. Việc mở rộng cơ hội lựa chọn công việc của bạn sẽ giúp bạn đạt được những thành công lớn trong tương lai. Hãy để thử thách này là một cơ hội để phát triển bản thân của bạn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer