Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đặng Hà Lê

Thế Giới Biết Gì Về Việt Nam ?

Câu trả lời hay
1

Khi đến Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới, các đại biểu quốc tế đều thể hiện sự vui mừng và hài lòng. Họ chia sẻ những cảm nhận tích cực về đất nước này. Họ đều bày tỏ ngưỡng mộ về nét đẹp văn hóa của Việt Nam, cũng như sự hỗ trợ và nhiệt tình của người dân Việt Nam. Họ cũng đều ấn tượng với sự phát triển bền vững của Việt Nam trong những năm gần đây và sự nỗ lực của nhà nước để thúc đẩy sự phát triển bền vững trong tương lai. Tất cả các đại biểu quốc tế đều có cùng mong muốn: Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những đất nước phát triển nhanh nhất và đạt được sự bình đẳng và hòa bình trong thế giới.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer