Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 52
Do Thi Thanh Huong

Cá Kho Bao Nhiêu Calo ?

Câu trả lời hay
52

Số lượng calorie trong một bát cá kho có thể khác nhau tùy vào cách chuẩn bị và các nguyên liệu mà bạn sử dụng. Một bát cá kho cơ bản có thể có từ 300 đến 500 calorie, tùy vào kích cỡ của bát và số lượng dầu mỡ và nước dùng để nấu. Nếu bạn muốn giảm số lượng calorie trong cá kho của mình, bạn có thể sử dụng một số loại thịt chứa ít cholesterol như thịt bò hoặc gà, hoặc bớt số lượng dầu mỡ và nước dùng để nấu. Bạn cũng có thể thêm nhiều hơn rau xanh và các loại hạt nhất vào cá kho để tăng lượng dinh dưỡng và giảm số lượng calorie.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer