Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Quỳnh Trần

Chè Hạt La Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Chè hạt là một loại chè được làm từ các loại hạt như hạt điều, hạt lựu, hạt sen, hạt nho, hạt dừa, hạt đậu xanh hoặc hạt đậu đen, và được pha trộn với nước, đường, và nhiều loại trái cây khác nhau để tạo ra một loại đồ uống ngon lạnh hoặc nóng. Chè hạt có thể được làm từ nhiều loại hạt khác nhau và có thể có nhiều cách khác nhau để làm chè hạt, tùy thuộc vào vùng miền và nền văn hóa của người làm. Chè hạt là một món ăn phổ biến tại Đông Nam Á và có nhiều biến thể khác nhau tùy thuộc vào vùng miền và nền văn hóa của từng nước.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer