Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 138
Lê Ngọc Hoàng Huy

El Salvador Nguy Hiểm Với Phụ Nữ ?

Câu trả lời hay
138

El Salvador đang là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với phụ nữ, với tỉ lệ sát hại phụ nữ tăng mỗi ngày. Trong năm 2018, El Salvador đã bị coi là nơi có số lượng tử vong do sát hại phụ nữ cao nhất trên thế giới, với một tỷ lệ là 14,6 mỗi 100.000 người. Tỉ lệ này là hai lần so với tỷ lệ toàn cầu. Tỷ lệ sát hại phụ nữ ở El Salvador đang thực sự đáng sợ. Những phụ nữ trong quốc gia này đang bị đe dọa bởi những bọn độc tài, các luật pháp cũ và tệ nạn xã hội. Những nhà lãnh đạo và các nhóm hỗ trợ phải làm việc cộng tác để giải quyết vấn đề này. Chúng ta đã có quá nhiều bi kịch với phụ nữ El Salvador, và nó phải được ngăn chặn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer