Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 46
Quỳnh Trần

Hang Sơn đoòng ở đâu ?

Câu trả lời hay
46

Hang Sơn Đoòng là một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Quảng Bình, Việt Nam. Nó nằm trong vùng Phong Nha – Kẻ Bàng, một vùng rừng và hệ rãnh độc đáo và đẹp tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hang Sơn Đoòng cũng là một phần của hệ thống ngầm lớn hơn, bao gồm hơn 150 động khác tại Việt Nam và gần biên giới với Lào. Nó là một địa điểm du lịch được yêu thích với nhiều hoạt động dã ngoại, hầm hố, và thăm quan các đỉnh núi, và cũng là một trong những vùng bảo tồn thiên nhiên quan trọng trên thế giới với rất nhiều loài động vật và thực vật độc đáo.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer