Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 15
Nguyen Hai Oanh

Macchiato Là Gì ?

Câu trả lời hay
15

Macchiato là một loại cà phê espresso có vị đậm đà và được trang trí bằng một lớp sữa được sử dụng để làm cho hương vị cà phê trở nên dễ uống hơn. Từ “macchiato” có nguồn gốc từ tiếng Ý và có nghĩa là “nặng nề”. Macchiato được pha bằng một hoặc hai ly espresso và một lớp sữa được pha chế từ sữa đặc hoặc sữa đặc đã được sử dụng để làm mịn và làm cho hương vị cà phê trở nên dễ uống hơn. Macchiato thường được pha trong một ly nhỏ và thường được trang trí bằng một lớp sữa được xốp lên trên mặt cà phê. Nó cũng có thể được pha với các loại cà phê khác như cappuccino hoặc latte để tăng thêm hương vị.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer