Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
ĐỔ VĂN THÁI

Meme Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Meme hay Nhận Thức Lan Truyền là một phép diễn xuất hiện đại được sử dụng để truyền tải ý tưởng và cảm xúc giữa mọi người. Nó dựa trên các hình ảnh, biểu tượng, văn bản, video hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác để tạo ra một thông điệp nhanh chóng và hiệu quả. Meme cũng có thể được sử dụng để gây cười, để tạo ra sự thú vị và sự sống động trong một cộng đồng. Nó cũng giúp người dùng có thể biến ý tưởng của họ thành một thông điệp chỉ cần trong vài giây. Những Meme đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền tảng truyền thông xã hội. Họ là một công cụ mạnh mẽ để truyền tải ý tưởng và cảm xúc, và cũng là một cách thú vị để biểu lộ các ý tưởng của bạn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer