Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Chiến

Tại Sao Phải Giữ ấm Cơ Thể Khi Trời Lạnh ?

Câu trả lời hay
1

Tay và chân là những thành phần ngoại vi của cơ thể và có nhiệt độ thường thấp hơn các bộ phận khác. Do đó, trong thời tiết lạnh, nhiều người thường cảm thấy tay và chân lạnh hơn. Sự khác biệt này có thể được giải thích bởi sự khác nhau về mức độ làm sạch và sự tích tụ nhiệt của các bộ phận cơ thể. Tay và chân thường có mức độ làm sạch thấp hơn các bộ phận khác, nên nhiệt độ của chúng thường giảm nhanh hơn. Cũng vì thế, khi thời tiết lạnh, nhiều người sẽ đề nghị bạn mang áo khoác, để giúp giữ nhiệt cho các bộ phận ngoại vi của cơ thể.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer