Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Do Thi Thanh Huong

Tinh Bột Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Tinh bột là một polyme tự nhiên hoặc polysaccharide, tức là một chuỗi dài các đơn vị glucose được liên kết với nhau. Tinh bột là một dạng carbohydrate phổ biến và có tác dụng chính là cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nó có thể tồn tại ở hai dạng khác nhau là amylose và amylopectin, mỗi loại có đặc tính khác nhau về kết dính và khả năng giữ nước.

Tinh bột có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm khác nhau như bắp, bột năng, lúa mì, khoai tây và nhiều loại cây lớn khác. Nó cũng có thể được sản xuất nhân tạo từ các nguyên liệu khác nhau như mật ong và bột củ cải. Tinh bột có thể được dùng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như thực phẩm, hóa chất và dược phẩm.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer