Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 6
Bùi Khánh Việt

Vàng Tây Là Gì ?

Câu trả lời hay
6

Vàng tây là một loại vàng tinh khiết được làm từ vàng có pha trộn với các kim loại khác để tạo ra một loại vàng mới. Đây là một loại vàng có giá trị và được ưa chuộng nhưng với mức giá thấp hơn so với vàng ta. Vàng tây được sử dụng trong các nghệ thuật trang sức và các trang sức trang trí nhỏ. Điều này có nghĩa là nó có thể được sử dụng để tạo ra những mẫu trang sức tinh tế mà không cần phải bỏ ra một khoản chi phí quá cao.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer