Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 85
Nguyen Hai Oanh

Vì Sao Nhện Nước đi được Trên Mặt Nước ?

Câu trả lời hay
85

Nhện nước có thể đi được trên mặt nước vì chúng có một số đặc điểm có khả năng làm cho chúng trôi trên nước. Đầu tiên, nhện nước có đôi chân rất dài và mỏng, giúp chúng có khả năng bơi trên nước một cách hiệu quả. Các chân này cũng có khả năng tạo ra một lớp phủ nước mỏng bao quanh cơ thể của nhện nước, giúp giữ cho chúng trôi trên mặt nước. Ngoài ra, nhện nước còn có thể sử dụng các dòng khí không khí bên trong cơ thể của chúng để tạo ra các bong bóng khí nhỏ trên mặt nước, giúp hỗ trợ chúng trôi trên mặt nước.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer