Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 6
Nguyễn Tấn Đạt

Rượu Sochu Bao Nhiêu độ ?

Câu trả lời hay
6

Soju có lịch sử lâu đời trong văn hóa Hàn Quốc và ngày càng được ưa chuộng trên toàn thế giới. Nó có màu trong và có nồng độ cồn từ khoảng 20% đến khoảng 45%. Trong đó, loại nồng độ 20% là loại phổ biến nhất và được ưa chuộng nhất. Soju thường được pha chế với các thành phần khác nhau như trái cây, bột trái cây, sữa, bia và rượu thuốc, tạo nên những lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer